Curriculum Vitae


[English CV] Professor Felician ROSCA PhD, professor and  pipe organ soloist.

Pipe Organ soloist, pedagogue and publicist, Felician ROŞCA (born 1953) is one of the remarkable contemporary Romanian organ players. At present, Professor Felician ROŞCA teaches the organ class at the Faculty of Music, West University of Timisoara; he is the President of the Romanian Society of Hymnology (2008), member of the Romanian Union of Composers and Musicologists (2005), member of the International Society of Hymnology (IAH) since 1995 and member of “Sigismund Toduţă” Society of Cluj-Napoca (1997).

He graduated the organ specialization of “Ciprian Porumbescu” Conservatory of Bucharest in 1977 and Professor Millan Schlechta from Prague, Marcel Pérès from France, Professor Lehotka Gábor from the National University of Music “Fr. Liszt” from Budapest. In 2000 he takes the exam of Doctor in Arts – Music at “Gh. Dima” Music Academy from Cluj-Napoca, with the thesis “Incursion in Romanian organ art and pedagogy, coordinated by Professor Eduard Terenyi, Ph.D.

Within these years he undertakes a vast activity as an organ player in Romania and abroad. He gave concerts at the Romanian Athenaeum (Bucharest), the Radio Hall (Bucharest), Cultural Palace (Tg. Mures), the State Philharmonics of Oradea, Arad, Tg. Mureş, Satu Mare, Timişoara as well as in churches with famous organs from Braşov, Sibiu, Mediaş, Sighişoara etc. As soloist, he gave concerts and toured in Austria, Argentina, Belarus, Canada, Czechoslovakia, Germany, Denmark, France, Hungary, Italy, Moldova, Norway, Poland, Russia, United Kingdom, USA, Slovenia, Spain, Uruguay etc.

He is the director of several national and international festivals, such as: Timorgelfest ( Pipe Organ Music Festival, now at it’s 15th editionwww.timorgelfest.net ), Romanian Organ Art (giving concerts in Hungary, Poland, Austria, Italy) and the President of the Romanian Society of Hymnology (www.hymnology.ro ). He is also the Director of a Romanian-CNCSIS research grant on the Monography of Romanian Pipe Organs(www.monografia-orgilor.uvt.ro ).

He published several books, such as: Romanian Organ Art and Pedagogy in an European Context, Mirton Publishing House, 2000;Methodics of Interpretation. Analysis Models in Organ Art, Signata Publishing House, 2001; Protestand Choral. Johann Sebastian Bach, Choral partitas for organ, Mirton Publishing House 2002; From the Beginnings to Johann Sebastian Bach, Mirton Publishing House, 2003 ; George Enescu. Organ Works and Transcriptions, West University of Timişoara Publishing House, Timişoara, 2007; in cooperation with professor László Csánadi, Ph.D. Development of Italian Organ and the activity of Mascioni family; Il Transylvano by Girolamo Diruta or Renascentist Music from Alba Iulia, West University of Timişoara Publishing House, Timişoara, 2007; Romanian Pipe Organs, (coordinating) West University of Timişoara  Publishing House, 2008;  Romanian Protestants Hymns, Brumar Publishing House, 2011.

[French CV]

Dr. Felician Rosca est titulaire de la chaire de professeur d’orgue et à la Faculté de Musique de l’Université de Timisoara en Roumanie. Après de brillantes études à Conservatoire ,,Ciprian Porumbescu” Bucarest et en particulier a Sibiu où il a suivi les leçons de l’organiste et compositeur Franz Xaver Dressler, Felician Rosca a obtenu les plus hautes distinctions dans son pays (Diplômé de l’Université National de Musique de Bucarest, Doctorat à l’Académie de Musique de Cluj-Napoca, Premier Prix du Concours National d’interprétation en 1983 et 1985)

Il a également approfondi ses études et recherches musicales à l’étranger auprès de Milan Schlechta à Prague, de Lehotka Gábor à Budapest, et s’est spécialisé dans la musique médiévale auprès de Marcel Pérès à Paris.

Musicien de carrure internationale, il s’est produit en concert dans toutes les grandes villes de Roumanie, et lors de tournées aux USA, Canada, Autriche, République Tchèque, Allemagne, Russie, Moldavie, République Belarus, Hongrie, Danemark, Polone, Italie, Slovénie, Norvège, France, Uruguay, Argentina etc.

En tant que musicologue, a mené des études et des importantes  livres sur les orgues classiques et l’art organistic en Roumanie. Felician Rosca est aussi le directeur des importants projets de recherche sur l’évidence des l’orgue classiques en Roumanie (www.monografia-orgilor.uvt.ro) et directeur de festival international Timorgelfest de Timisoara ( HYPERLINK „http://www.timorgelfest.net” www.timorgelfest.net). Il est Président de la Société d’Hymnologie de Roumanie ( HYPERLINK „http://www.hymnology.ro” www.hymnology.ro)  et Directeur du Fonds de Recherche sur les orgues à tuyaux de Roumanie et membre de l’Union des Compositeurs et Musicologues de Roumanie.

[Romanian CV]

Ca organist, muzicolog, pedagog şi publicist Felician Roşca (n.1953) este unul din remarcabilii organişti ai generaţiei contemporane romăneşti. În prezent profesorul  universitar, doctor  FELICIAN ROŞCA, este titularul clasei de orgă de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), Preşedinte al Societăţii Române de Imnologie (2008); membru al Societăţii Internaţionale de Imnologie (IAH), membru al Societăţii “Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca,

Este absolvent al Universității Naționale de Muzică din Bucureşti, specializarea orgă (1977). Participă la cursuri de măiestrie cu prof. Millan Schlechta din Praga, Marcel Pérès din Franţa (muzică medievală), mai apoi cu profesorul Lehotka Gábor de la Universitatea Naţională de Muzică ,,Fr. Liszt’’ din Budapesta, cu care face un stadiu de interpretare organistica.

Din anul 1991 este invitat ca profesor de orgă la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică. Aici accede prin concurs de la funcţia de Lector pănă la cea de Conferenţiar şi Profesor universitar (din anul 2002). Este un foarte bine apreciat profesor de orgă studenţii săi de la clasele de licenţă şi master fiind prezenţi în concerte naţionale şi internaţionale. În anul 2000 suţine examenul de Doctor în Arte-Muzică la Academiei de Muzică “ Gh. Dima” din Cluj-Napoca, cu teza din domeniul muzicologiei “Incursiune în arta şi pedagogia organistică de pe teritoriul României”, coordonator Prof. univ.  dr. Eduard Terenyi.

Este director pentru mai multe festivaluri naţionale şi internaţionale ca: Festivalul muzicii de orgă din Banat-Timorgelfest, care în 2015 a ajuns la a XV-a ediţie, Festivalul Barocul în ipostaze contemporane IV ediții, Concurs internațional de orgă Timorgelfest, V ediții,  Arta organistica românescă (cu concerte în Ungaria, Polonia, Austria,  Italia) şi director al Seminariilor de Imnologie (2007- prezent). Este directorul  grantului de cercetare CNCSIS cu tema Evidenţa orgilor din România. Pagini de internet  HYPERLINK „http://www.hymnology.ro” www.hymnology.ro ;  HYPERLINK „http://www.timorgelfest” www.timorgelfest. net; monografia-orgilor.uvt.ro 

A contribuit activ la construirea in ultimii 10 ani a doua orgi clasice de factură neobarocă, la Facultatea de Muzică și Tetaru din Timișoara și în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Betania din Timișoara.

În aceşti ani desfăşoară o amplă activitate ca interpret organist în ţară şi străinătate. A susţinut concerte de orgă la Ateneul Român Bucureşti, Sala Radio Bucureşti, Palatul Culturii Tg. Mureş, Filarmonicile de Stat din Oradea, Arad, Tg. Mureş, Satu Mare, Timişoara precum şi în biserici cu orgi de renume din Braşov, Sibiu, Mediaş, Sighişoara etc. Ca solist organist a avut concerte şi turnee de concerte (mentionam doar concertele de dupa anul 1990) în Germania (1990, 1996, 1997, 2002), Ungaria (1991, 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014), Republica Moldova (1991, 2001) Austria (1998, 1999, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013), Rusia (1992, 1994), Belarus (1991, 2010, 2014), Franţa (1997, 2010, 2012, 2015), Danemarca (1995,1998), Anglia (1998), Statele Unite ale Americii (1988, 2008, 2011), Canada (2003, 2011), Polonia (2007, 2012, 2015), Italia (2008, 2009, 2010, 2012, 2013), Spania (2013, 2015), Uruguay (2014), Argentina (2014).

A pubilicat următoarele cărţi: Arta şi pedagogia organistică din România în context european. Editura Mirton 2000; Metodica interpretării. Modele de analiză în arta organistică. Editura Signata 2001; Coralul protestant. Johann Sebastian Bach, partitele de coral pentru orgă. Editura Mirton 2002; De la începuturi la Johann Sebastian Bach. Editura Mirton, 2003 ; George Enescu. Lucrări şi transcripţii pentru orgă, editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 2007; în cooperare cu prof. dr. Csanadi Laszlo Dezvoltarea orgii italiene şi activitatea familiei Mascioni; Il Transylvano de Girolamo Diruta sau Muzica renascentistă de la Alba Iulia, editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 2007, Orgile din România (editor coordonator) editura Brumar, Timişoara, 2008, Studii de imnologie (coordonator) vol I-V.

Pipe Organ soloist, pedagogue and publicist, Felician ROŞCA (born 1953) is one of the remarkable contemporary Romanian organ players. At present, Professor Felician ROŞCA teaches the organ class at the Faculty of Music, West University of Timisoara; he is the President of the Romanian Society of Hymnology (2008), member of the Romanian Union of Composers and Musicologists (2005), member of the International Society of Hymnology (IAH) since 1995 and member of “Sigismund Toduţă” Society of Cluj-Napoca (1997).

Here you can find the English, French and Romanian CV.